Przewodnik po okolicy

Regulaminy

Zapoznaj się z zasadami w Domu pod Groniem

Regulamin obiektu

Prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w naszym pensjonacie.

 1. Pokoje wynajmowane są na osobodoby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości Klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
 4. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00.
 5. Klient nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 6. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie pensjonatu do godziny 22:00.
 7. Obsługa może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia pensjonatu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 8. W przypadku niezrealizowanego pobytu zaliczka przepada w całości na rzecz pensjonatu „Dom Pod Groniem”. Jeżeli Klient powiadomi pensjonat na min. 14 dni przed planowanym przyjazdem o konieczności zmiany terminu, zaliczka zostanie przesunięta do wykorzystania do końca roku kalendarzowego. Nowy termin zostanie ustalony z pracownikiem pensjonatu „Dom Pod Groniem” w miarę możliwości rezerwacyjnych. Zmiana nie dotyczy dni świątecznych oraz długich weekendów.
 9. Pensjonat „Dom Pod Groniem” zastrzega sobie prawo do zmiany rezerwowanego pokoju na inny w razie takiej konieczności.
 10. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju (w tym również klimatyzatorów). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane będą przez okres 1 miesiąca, a następnie niszczone.

 1. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 2. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
 3. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu do tego przeznaczonym.
 4. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.
 5. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz przepisy prawne, obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym. Osoby niestosujące się do tego zakazu zostaną każdorazowo obciążone karą w wysokości 200 PLN.
 6. W momencie otrzymania klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami. Na życzenie pokój może zostać posprzątany, w tym celu należy uzgodnić tą usługę z personelem (usługa jest dodatkowo płatna).
 7. Po upływie terminu pobytu Klient jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze w recepcji. Pracownik pensjonatu ma prawo sprawdzić stan pokoju przy Kliencie i obciążyć go karą pieniężną za ewentualne zniszczenia w pokoju.
 8. Utrata klucza obciążona jest karą finansową w wysokości 150 PLN.

Cennik jest integralną częścią regulaminu, a rezerwacja oznacza zgodę na warunki regulaminu.

 1. Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

Regulamin pobytu ze zwierzętami

Warunki przyjęcia

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. To konieczność, wynikająca z ograniczonej liczby pokoi przeznaczonych do pobytu zwierząt.

2. W pensjonacie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Pensjonat w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia.

4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki.

5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia.

6. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie pensjonatu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi.

7. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia.

Opłata

1. Opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 40 zł za dobę.

Hałas i zakłócenia

1. Zwierze przebywające na terenie pensjonatu nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.

2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela.

3. W przypadku, gdy pracownicy pensjonatu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie pensjonatu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, personel pensjonatu będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, pensjonat zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z pensjonatu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia.

Higiena i czystość

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym pensjonat. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu.

2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy.

3. Zwierzęta mogą korzystać z wyznaczonych przestrzeni w środku pensjonatu, jak również na zewnątrz.

4. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu pensjonatu.

5. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika pensjonatu.

6. Sprzątanie pokoju, w którym przebywa zwierzę odbywa się wyłącznie podczas obecności właściciela. Prosimy o kontakt z Recepcją w celu ustalenia godzin sprzątania.

Odpowiedzialność

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

2. Wszystkie szkody w mieniu pensjonatu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właściciela obiektu lub jego zarządce, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.

3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie pensjonatu.

4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.